bilingual-child

تأثیر یادگیری زبان انگلیسی بر روی زبان مادری کودکان

زبان آموزی به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌هایی که برای برقراری ارتباط در جامعه و بهره‌وری در زندگی لازم است، در جوامع امروزی بسیار مهم است. با توجه به اینکه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی شناخته شده است، یادگیری آن برای افرادی که به دنبال پیشرفت شغلی و فرصت‌های بیشتر در دنیای امروز هستند، […]

تأثیر یادگیری زبان انگلیسی بر روی زبان مادری کودکان بیشتر بخوانید »