دریا-آدمی-مکری

دریا آدمی مکری: رویداد هیپو به زبان آموز کمک می کند به مجموعه اطلاعات بیشتری در عرصه بین المللی و جهانی دسترسی بیابد و با جمعیت بیشتری از مردم دنیا ارتباط برقرار کند‌

رویداد جهانی هیپو به عنوان یک عرصه علمی و رقابتی طی سالهای اخیر توانسته به فرصتی برای بروز توانمندیهای شمار زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی بدل شود که با تلاش و پشتکار خود نه تنها در جهت توسعه دانش و توانمندی زبان انگلیسی خود گام برمی دارند بلکه با پای گذاردن به یک عرصه […]

دریا آدمی مکری: رویداد هیپو به زبان آموز کمک می کند به مجموعه اطلاعات بیشتری در عرصه بین المللی و جهانی دسترسی بیابد و با جمعیت بیشتری از مردم دنیا ارتباط برقرار کند‌ بیشتر بخوانید »