رهبری-نخبگان3399e23e7b2041caba1d434e4533adec

بیانات مقام معظم رهبری درمورد نخبگان و نخبه پروری

در مورد نخبه‌ی علمی و [کلّاً] نخبه، اوّلاً باید بدانیم و میدانیم ــ یعنی من بجد به این معتقدم و باید همه بدانیم این را ــ که نخبه یکی از مهم‌ترین ثروتهای انسانی کشور است؛ بله، منابع طبیعی کشور مهم است، جایگاه‌های جغرافیایی مهم است، شکل اقلیمی مهم است، اینها همه‌ مهم است، امّا یکی […]

بیانات مقام معظم رهبری درمورد نخبگان و نخبه پروری بیشتر بخوانید »