Elina-Kordi (3)

افتخار آفرینی زبان آموز شیرازی در مسابقه نویسندگی

انجمن جهانی هیپو تلاش دارد در کنار رویداد اصلی انجمن یعنی المپیاد جهانی هیپو با راه اندازی رویدادهای علمی و عملی در مسیر رشد و پیشرفت زبان انگلیسی زبان آموزان هیپویی گام بردارد و این کودکان و نوجوانان را با چالش هایی جدید و جذاب روبرو کند. از این جمله می توان به چالش گفتگو […]

افتخار آفرینی زبان آموز شیرازی در مسابقه نویسندگی بیشتر بخوانید »